2023 ÁPRILIS

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Önök a 2023. év április havi kiadványunkat olvassák.  

Április hónapban is megszerveztük az önérvényesítő csoportfoglalkozásokat; Balassagyarmat és Endrefalva településeken.  A már több éve folytatott szakmai tevékenységünk tükrében leírható, hogy az intézmények továbbra is számítanak segítő tevékenységeinkre.

A 2023. április 01. napjától folytattuk az Otthoni Segítés Szolgáltatás munkáinkat, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítjuk. Őszintén bízunk abban, hogy szolgáltatásokat megyénk több településén is igénybe vehetik az érintett családok.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: április hónapban ismét workshopokat tartottak a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben.  A csoportfoglalkozások a lakók számára nagyon fontosak. Egyrészt azért, mert a foglalkozásokon új ismereteket szereznek, másrészt a foglalkozások is lehetőségeket kínálnak a személyközi kapcsolataik bővítése céljából.

Szervezetünk 2023. március hónapban pályázatokat írt ki az „Esélyegyenlőség Napja – Önálló Életvitel Napja – Anyák Napja” ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Április hónapban felhívásunkra – és nagy örömünkre – összességében 154 darab pályamunka érkezett be Nógrád és Heves Vármegyékből, továbbá a Szlovákiában dolgozó társegyesületeinktől. Köszönjük szépen.  A beérkezett pályamunkákból – május 04. napján ünnepség keretén belül – kiállítást rendezünk. Itt köszönjük meg az Alkotóknak és Felkészítőiknek munkájukat.

Egyesületünkben elkezdődött a 2023. évre vonatkozóan: a tagsági jogviszonyok megújítása. Az ezzel kapcsolatos leveleket Tagjaink részére február hónap elején kiküldtük, tisztelettel várjuk új Tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen.

Szervezetünk jogosult a személyi jövedelemadó 1% – nak fogadására. Amennyiben a Kedves Olvasó felajánlása tekintetében ez ideig nem kötelezte el magát, úgy felajánlását hálásan köszönjük. A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Fábri Lászlóné