ELFOGADÁSÉRT ÖNÉRVÉNYESÍTŐ EGYESÜLET

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky út 3.

Nemzetközi kapcsolataink

Egyesületünk közel három éve ápol kapcsolatokat a szlovákiai Nyitra megyében, Párkány városban működő Mentálisan Sérültekért Egyesülettel és a Pozsonyban működő országos fogyatékosügyi szaklap, a „Carissimi” Szerkesztőségével. A kezdetektől az a célunk, hogy egymás munkáját és kulturáját megismerve; a személyközi és a munkakapcsolatokat erősítsük, egymás tevékenységeit szakmai kiadványokkal, csoportfoglalkozások bemutatásával, szakkönyvek átadásával segítsük. A Pozsonyban két havonta megjelenő szaklap részére a fogyatékos üggyel foglalkozó értékes, a gyakorlatban is jól felhasználható írásokat küldünk.

A Párkányban működő társegyesülettel 2013. évben a Nemzetközi Visegrádi Alapnál sikeresen pályáztunk. A szervezetet folyamatosan látjuk el azokkal a kiadványokkal, szakkönyvekkel és leporellókkal, amelyeket az ÉFOÉSZ Központi Irodája és megyei szinten dolgozó egyesületünk jelentet meg. A tavasz folyamán önérvényesítő csoportfoglalkozást tartottunk és az elnökséget motiváltuk az önérvényesítési formák gyakorlására. Ez év januárjától több alkalommal jártunk Párkányban, közben új kapcsolatokat alakítottunk ki.

A Párkányban működő „Carissimi „ lap Szerkesztőségével 2013. június hónaptól is kiváló kapcsolatokat ápolunk, ahol lehet, egymás munkáját segítjük. A lap részére kérésükre szakmai cikkeket küldünk, amely írások ez évben a lapokban megjelentek. Ezek a fogyatékos gyermekek felzárkóztatásának módjaival, az életminőségek javításának lehetőségeivel, a fogyatékos ellátások útjaival, azok megvalósításaival foglalkoztak.

Bízunk abban, hogy a már meglévő kapcsolatainkat a jövőben tovább tudjuk erősíteni. Egyesületünk nyitott új kapcsolatok kiépítésére is.

Kapcsolat

Tel/fax: 06-35/610-616
E-mail: elfogadas.bgy@gmail.com 
Adószám: 18224544-1-12