ELFOGADÁSÉRT ÖNÉRVÉNYESÍTŐ EGYESÜLET

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky út 3.

Egyesületünk

Egyesületünk az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének  tagegyesülete.
Működése Nógrád megye közigazgatási területére terjed ki.

Egyesületünk közhasznú egyesület, önálló jogi személy.

Megalakulásának éve: 2011.

Nyilvántartási szám: 12-02-0001813

Elnökség: öt tagból áll
Az egyesület elnöke: Katona László
Alelnöke: Fábri Lászlóné

Felügyelő Bizottság: három tagból áll
Az egyesület titkára: Trepinszki Gábor

Küldetésünk, céljaink és feladataink: Nógrád megye területén élő fogyatékos emberek és családjaik érdekvédelme, érdekeik érvényesítése és képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi elfogadásuk segítése, szociális biztonságuk és esélyegyenlőségük megvalósítása, szakemberek összefogása. Az önrendelkezések és önérvényesítő képességek fokozása, erősítése.

Célcsoportok:

  • fogyatékossággal élő emberek
  • családtagok
  • szakemberek

Jogszabályi háttér:

  • Magyarország Alkotmánya
  • a 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról az Országos Fogyatékosügyi Program
  • kapcsolódó törvények és rendeletek

Kapcsolat

Tel/fax: 06-35/610-616
E-mail: elfogadas.bgy@gmail.com 
Adószám: 18224544-1-12