people_in

MEGHÍVÓ!

Az ÉFOÉSZ
Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület
szeretettel meghívja és várja az
Esélyegyelőség Napja
Önálló Életvitel Napja
Anyák Napja

ünnepségre és kiállítás megnyitójára.

A program helye: Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat, Rákóczi út 50.

A rendezvény 2024. május 15. napján 14 órakor kezdődik.

learn-e1589832835182-900x400

Esélyegyenlőség Napja

Az esélyek egyenlősége a szociálpolitika egyik nagyon fontos alapelve.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája fogalmazza meg az ember egyediségéhez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, az esélyegyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához való jogot, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre: mindennemű faji, etnikai és nembeli hovatartozás nélkül.

Fontos szociálpolitikai alapelvek továbbá: a „kimenetelek egyenlősége” és az „arányos, kvótás egyenlőség”.

Ezen alapelveket az élet minden területén alkalmazni szükséges, különös tekintettel a családi, gazdasági és kulturális életre.

Egyesületünk ez évben a hírlevelében és az elektronikus adathordozókon keresztül emlékezett meg a fogyatékos ügy első nagy ünnepéről. Szervezetünk optimista a tekintetben, hogy az év második felére eső országos, regionális és megyei szintű ünnepeinket méltóképpen megünnepelhetjük.

Balassagyarmat, 2020. május 6.

Fábri Lászlóné

onallo

Ünnepség és Kiállítás Megnyitó Balassagyarmaton

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület
szeretettel meghívja és várja az

ESÉLYEGYENLŐSÉG NAPJA –ANYÁK NAPJA,

ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL NAPJA

Ünnepségre és
Kiállítás Megnyitójára

A rendezvény helye
Madách Imre Városi Könyvtár Kupolaterme
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.

Az ünnepség kezdési ideje: 2018. május 9. (szerda) 14 óra

Köszöntőt mond: Szabó Ilona Ágnes elnök

A kiállítást megnyitja: Kovács Ferenc Balassagyarmat Város Díszpolgára

Közreműködnek
 a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola Növendékei,Balassagyarmat
 a N.M.R.E.SZ.I. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Lakói, Bercel
– az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Tanulói
– a Kiss Árpád Általános Iskola Tanulói – Balassagyarmat

Tisztelettel kérjük a meghívás szíves elfogadását.

A rendezvény támogatói
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége  Budapest
Balassagyarmat Város Önkormányzata
Madách Imre Városi Könyvtár – Balassagyarmat
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
Magánszemélyek

A rendezvény felelőse: Fábri Lászlóné