Esélyegyenlőség Napja

Az esélyek egyenlősége a szociálpolitika egyik nagyon fontos alapelve.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája fogalmazza meg az ember egyediségéhez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, az esélyegyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához való jogot, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre: mindennemű faji, etnikai és nembeli hovatartozás nélkül.

Fontos szociálpolitikai alapelvek továbbá: a „kimenetelek egyenlősége” és az „arányos, kvótás egyenlőség”.

Ezen alapelveket az élet minden területén alkalmazni szükséges, különös tekintettel a családi, gazdasági és kulturális életre.

Egyesületünk ez évben a hírlevelében és az elektronikus adathordozókon keresztül emlékezett meg a fogyatékos ügy első nagy ünnepéről. Szervezetünk optimista a tekintetben, hogy az év második felére eső országos, regionális és megyei szintű ünnepeinket méltóképpen megünnepelhetjük.

Balassagyarmat, 2020. május 6.

Fábri Lászlóné