2020. ÁPRILIS

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében köszöntöm minden Olvasótársamat 2020. április hónapban.

Örömmel írom, hogy az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára a „Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2020” című pályázatunkat elfogadta és támogatja. Szervezetünk a közeljövőben Balassagyarmaton és Patvarcon tehát újabb szolgáltatást indít el, mellyel a családokban élő, bármilyen fogyatékossággal bíró gyermekek, fiatalok és felnőttek, továbbá sajátos nevelési igényű gyermekek felügyeletét és kísérését igény szerint kívánjuk  biztosítani.

Mindannyian nagyon nehéz napokat, heteket és hónapokat élünk. Az életnek azonban minden körülmények között mennie kell. Ebben a nagyon nehéz egészségügyi/járványügyi és társadalmi helyzetben sok család és intézmény küzd súlyos problémákkal. Különösen kiemelve azokat a személyeket, akiknek hozzátartozójuk, vagy maga is a súlyos betegséggel küzd.  Az előírt védekezési formákat mindenkinek szükséges betartani, hogy néhány hónap múlva minél kisebb veszteségekkel  tudjuk folytatni életünket!!

A CÉL mielőbbi elérése céljából a szakosított   szociális ellátást nyújtó intézményeink és az érintett családok is: minden esetben kövessék az utasításokat.

Egyesületünk az intézkedéseket betartva, az ÉFOÉSZ Központi Irodája ajánlásai alapján  és a lehetőségeket figyelembe véve  végzi tevékenységeit.

Az infokommunikációs akadálymentesítés  projekt kapcsán az úgynevezett okos eszközöket – okostelefonok és tabletek – a Munkatársak eljuttatták a családokban és intézményekben élő  érintett személyeknek. A pozitív visszajelzések alapján: a higiénés szabályok szigorú betartása mellett örömmel használják azokat.

Április hónapban Munkatársaink egy alkalommal, egy intézményben sikerrel szerveztek internet útján úgynevezett online workshopot, melyek témái a „Veszélyhelyzetek” voltak.

 Az „Esélyegyenlőség Napja”, az „Önálló Életvitel Napja” és az „Anyák Napja” integrált, megyei szintű, közvélemény formáló rendezvényeinket  május első hetében sajnos nincs lehetőségünk megtartani. BÍZUNK AZ ÉLET MIELŐBBI NORMALIZÁLÓDÁSÁBAN!!

MOST: mindenekelőtt nagyon vigyázzunk egymásra és maradjunk otthon!!! 

A Hírlevél megjelent papír alapon 150 példányban és honlapjainkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné

2020. MÁRCIUS

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: ÉFOÉSZ Elfogadásért
Önérvényesítő Egyesület nevében köszöntöm a Kedves Olvasót: 2020. március hónapban.

Március 14. napjára Magyarországon is realizálódott, hogy a világméretű influenza járvány
hazánkban is sok embert fog megbetegíteni, azonban fel kell venni a harcot ellene.
Kormányunk az óvintézkedéseket bevezette és azok betartására szólítja fel a lakosságot.
Szervezetünk nevében is: NYOMATÉKOSAN FELHÍVOM MINDEN EMBERTÁRSAM FIGYELMÉT A
SZEMÉLYI TISZTASÁG MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ BETARTÁSÁRA, ÖNMAGUNK
VÉDELME ÉRDEKÉBEN!!

Egyesületünk életében március az a hónap, amikor elkezdünk készülni a májusi és júniusi
programjaink megvalósítására. Ezek tekintetében: sajnos várakozó álláspontra volt szükségünk
helyezkedni.
Természetesen nem mondunk le a rendezvényeink és a megyei, valamint a városi szintű
projektjeinknek egy későbbi időpontokban történő megvalósításukról.

Rajz és irodalmi pályázatainkat kiírtuk és meghirdettük. Tapasztalatunk, hogy az intézményekben élők
és tanulók, továbbá a családokban élő érintett személyek is nagyon szeretnek alkotni.
Jelenleg zárt környezetben az írás, festés és rajzolás egy nemes kikapcsolódás, a szépre nevel, fejleszti
a kreativitást, van, vagy lesz sikerélménye fiatalnak és felnőttnek egyaránt. A majd elkészült
pályamunkákból rendezendő kiállításról nem mondtunk le, mihelyst lesz rá lehetőség, a beérkező
munkákból azt megrendezzük.

Természetesen köszöntjük majd az Édesanyákat, megemlékezünk az Esélyegyenlőség – és az Önálló
Életvitel Napjáról is.

Szíves tájékoztatásul: 2020. évben is várjuk egyesületünkbe a régi tagokat, továbbá új tagok és
önkéntes segítő munkatársak jelentkezését is köszönettel vesszük.
Elfogadjuk és megköszönjük a magánszemélyek és vállalkozások személyi jövedelemadója 1%- nak felajánlásait. Az így befolyt pénzösszeget szervezetünk a működési célú kiadásokra fogja fordítani.

A Hírlevél papír alapon 150 példányban jelent meg és az ÉFOÉSZ honlapján, valamint a saját
honlapunkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné

2020. FEBRUÁR

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót 2020. február hónapban.

Folytatódik a tagsági jogviszonyok meghosszabbítása. Kérjük régi tajgainkat,   hogy a   2020. évre történő tagsági díjat rendezni szíveskedjenek, hiszen a tagkártyák kedvezményekre jogosítanak. Szeretettel várunk tagjaink sorába a segítő tevékenységeink iránt érdeklődő magánszemélyeket.

Meghosszabbodott az „Infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása az ÉFOÉSZ-nél” című EFOP-projekt. 2020. augusztus 31.-ig folytatódnak a workshopok, 20 sérült társunk kapcsolódik be a programba a Bercel községben működő szakosított szociális intézmény Lakói közül. Számukra 15 workshop kerül megrendezésre, ezen kívül további IKT és applikációs képzések lesznek a fenti időpontig.

A program részeként az arra rászoruló korábbi résztvevők számára az IKT-eszközök kölcsönzése is folyamatosan zajlik. További készülékek kerülnek kihelyezésre a berceli szakosított szociális intézménybe, amelyek az ott lakók életét lesznek hivatottak megkönnyíteni.

A Kiss Árpád Általános Iskolában működő Önérvényesítő csoport foglalkozásai is tovább folytatódnak. Legutóbb, 2020. január 27-én az IKT-eszközökkel való ismerkedés mellett a világháló veszélyeiről is szó esett. A diákok mindig örömmel és aktívan vesznek részt ezeken a programokon. A legközelebbi összejövetelünk már a közelgő ünnepekre, jeles dátumokra való készülés és a tavaszvárás jegyében fog zajlani.

Ezen túl további önérvényesítő csoportok kialakítását tervezzük más iskolákban is. Reményeink szerint tavasszal már megkezdődhetnek az újabb csoportfoglalkozások.

Tájékoztatjuk az Olvasókat, hogy március hónapban Elnökségünk megtartja az év első Elnökségi Ülését, melynek egyik fő témája a szervezetünk Közhasznúsági Jelentésének ismertetése és elfogadása lesz.

Egyesületünk készül a májusban megrendezésre kerülő „Esélyegyenlőség Napja – Önálló Életvitel Napja – Anyák Napja” integrált, közvélemény formáló rendezvény megvalósítására is. Az alkalomra irodalmi – és rajzpályázatot írt ki szervezetünk és várjuk az elkészített pályamunkákat.

A hírlevél 100 példányban készült és honlapunkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné

2020. JANUÁR

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében: szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót 2020. január hónapban. Békés, Boldog Új Évet, jó egészséget és sikereket kívánok.

Megköszönöm azon Személyeknek a munkáját, akik 2019. évben önzetlenül segítettek érdekvédelmi, – szakmai és kulturális feladataink sikeres előkészítéseiben és megvalósításukban.

Az EFOP – projekt kapcsán: ez évben is folytatjuk a fogyatékossággal élő társaink és családjaik segítése céljából vállalt szakmai feladatainkat. Ezeken belül nagy hangsúlyt fektetünk a Bercel községben működő szakosított szociális intézmény Lakóinak a lakásotthoni életre történő felkészítésére. Szakember Munkatársainkkal, Tagtársainkkal és Önkéntes Segítőinkkel közösen tudunk eredményesen dolgozni.

Minden Tagtársunknak van ismeretük arról, hogy ez évben is szükséges megújítani a tagsági jogviszonyt, illetve hívunk és várunk új Tagokat is az egyesületünkbe. Tagsági díjunk 2019. évtől 1.000. Ft./fő/év, amely pénzösszeget egyben szükséges befizetni csekken, vagy a házipénztárunkba. Az 1.000. Ft. az új belépők részére a kártya értékét is tartalmazza.

Szeretettel várjuk tehát azokat a magánszemélyeket, akik empátiával bírnak a sérült emberek iránt és önkéntesként segíteni kívánnak feladataink végzésében.

Nonprofit, karitatív egyesületünk az új évben is nagyon köszöni a Magánszemélyek jövedelemadója 1% – nak eddig történt felajánlásait, amelyeket működési célú költségekre fordítottunk és amelyeket továbbiakban is köszönettel fogadunk.

                                              Egyesületünk adószáma: 18224544-1-12

Szervezetünk bevételeit az eredményes pályázatok is növelik. Remélhetőleg az ÉFOÉSZ Központi Irodája is megjelenteti a 2020. évre szóló pályázatát. Bízunk abban, hogy ez évben is sikerrel pályázunk stabil működésünk megőrzésére  és szakmai feladataink támogatásaira.

A tavasz tekintetében: hamarosan szervezzük rendezvényeinket, amelyekben – ismét – részben Önkéntes Segítőink, részben Magánszemélyek is segítenek.

A hírlevél 100 példányban készült és honlapunkon is olvasható. Felelős: Katona László