2023 MÁJUS

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Önök a 2023. év május havi kiadványunkat olvassák.  

Szíves tájékoztatásul: önérvényesítő csoportfoglalkozásokat 2012. év óta folytatunk. A kezdetektől fogva célunk hozzájárulni, hogy az érintett fiatalok mielőbb megtalálják helyüket az épek világában, tudjanak döntéseket hozni és önmagukért kiállni. Május hónapban is több intézményben tartottunk önérvényesítő csoportfoglalkozásokat, bízva munkáink sikerességében.

A 2020. április 01. napjától – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által sikeresnek minősített projektünket május hónapban szüneteltetjük. Bízunk abban, hogy tovább folytathatjuk az  Otthoni Segítés Szolgáltatást, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket kívánjuk biztosítani. Szeretettel várjuk további érintett Családok jelentkezését.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: május hónapban workshopokat tartottak a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben.  A csoportfoglalkozások a lakók számára nagyon fontosak azért, mert a foglalkozásokon új ismereteket szereznek, másrészt a foglalkozás is lehetőség a külvilággal tartandó kapcsolatok tartására.

Május 04. napján került sor Balassagyarmaton az „Esélyegyenlőség Napja – Önálló Életvitel Napja – Anyák Napja” ünnepségre, amely előtt irodalmi és rajzpályázatot írt ki egyesületünk. A programon belül megemlékeztünk az esélyek egyenlőségéről, az önálló életvitel fontosságáról és köszöntöttük az Édesanyákat. A kulturális műsort adó fiataloknak és a legjobb pályamunkákat készítő személyeknek ajándékokat készítettünk. A rendezvény vendégvárással ért véget. A rendezvényt az ÉFOÉSZ Országos Szövetsége, Balassagyarmat város Önkormányzata, a Madách Imre Városi Könyvtár, egyesületünk és magánszemélyek támogatták. Köszönjük szépen.

Szervezetünkben folytatódik a 2023. évre vonatkozóan: a tagsági jogviszonyok megújítása és a magánszemélyek SZJA 1 % – a felajánlásának fogadása. Tisztelettel várjuk régi tagjaink és új tagok jelentkezését és segítségét. Köszönjük.

Május hónapban megtartottuk a második Elnökségi Ülést és a Megyei Közgyűlésünket, amelyen többek között új Elnökségi Tag került megválasztásra, illetve Egyesületünk Közhasznúsági jelentése elfogadásra került.

A Hírlevél papír alapon 150 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Fábri Lászlóné

2023 ÁPRILIS

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Önök a 2023. év április havi kiadványunkat olvassák.  

Április hónapban is megszerveztük az önérvényesítő csoportfoglalkozásokat; Balassagyarmat és Endrefalva településeken.  A már több éve folytatott szakmai tevékenységünk tükrében leírható, hogy az intézmények továbbra is számítanak segítő tevékenységeinkre.

A 2023. április 01. napjától folytattuk az Otthoni Segítés Szolgáltatás munkáinkat, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítjuk. Őszintén bízunk abban, hogy szolgáltatásokat megyénk több településén is igénybe vehetik az érintett családok.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: április hónapban ismét workshopokat tartottak a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben.  A csoportfoglalkozások a lakók számára nagyon fontosak. Egyrészt azért, mert a foglalkozásokon új ismereteket szereznek, másrészt a foglalkozások is lehetőségeket kínálnak a személyközi kapcsolataik bővítése céljából.

Szervezetünk 2023. március hónapban pályázatokat írt ki az „Esélyegyenlőség Napja – Önálló Életvitel Napja – Anyák Napja” ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Április hónapban felhívásunkra – és nagy örömünkre – összességében 154 darab pályamunka érkezett be Nógrád és Heves Vármegyékből, továbbá a Szlovákiában dolgozó társegyesületeinktől. Köszönjük szépen.  A beérkezett pályamunkákból – május 04. napján ünnepség keretén belül – kiállítást rendezünk. Itt köszönjük meg az Alkotóknak és Felkészítőiknek munkájukat.

Egyesületünkben elkezdődött a 2023. évre vonatkozóan: a tagsági jogviszonyok megújítása. Az ezzel kapcsolatos leveleket Tagjaink részére február hónap elején kiküldtük, tisztelettel várjuk új Tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen.

Szervezetünk jogosult a személyi jövedelemadó 1% – nak fogadására. Amennyiben a Kedves Olvasó felajánlása tekintetében ez ideig nem kötelezte el magát, úgy felajánlását hálásan köszönjük. A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Fábri Lászlóné

2023 MÁRCIUS

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót 2023. év március hónapban.

Március hónapban egyesületünk Szakemberei két oktatási intézményben tartottak   Önérvényesítő Csoportfoglalkozásokat.

A 2020. július 1. napjával elindított Otthoni Segítés Szolgáltatás keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítjuk. Családjaink/sérülésekkel élő ügyfeleink és személyi segítőink száma az elmúlt hónapokban bővült. 2023. március elején ismételten pályázat beadására került sor. Ugyanis a szolgáltatás folytatására minden évben pályázni szükséges. 2023. április 01. napjától tehát – az érintett családok igényeinek megfelelően – folytatjuk az otthoni segítés szolgáltatásainkat.  A következő időszakban ezen az úton tovább kívánunk fejlődni és egyre több rászoruló családnak/ügyfélnek kívánjuk a szakmai segítségeket biztosítani. Szeretettel várjuk további érintett Családok jelentkezését.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: március hónapban személyesen tartottak workshopokat a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben. A foglalkozások témája a „Szabadidő – időbeosztás” keretein belül az „ÜNNEPEINK” téma volt.

A Magyar Kormány és az Európai Szociális Alap támogatásával egyesületünk Balassagyarmat városban befejezte „A társadalmi elfogadásért – az esélyek egyenlőségéért” című projektet, melynek célcsoportjai egyrészt a halmozottan hátrányos élethelyzetekben élő fiatalok, felnőttek és családok voltak, másrészt a városunkban élő egészséges lakosság volt. A projektben célunk volt az érintett családoknak és személyeknek a mindennapjaikban hasznosítható szakmai ismereteket, ajánlásokat és tanácsokat biztosítani.

Szervezetünkben a 2023. évre vonatkozóan folytatódott a tagsági jogviszonyok megújítása. Az ezzel kapcsolatos leveleket Tagjaink részére február hónap elején kiküldtük, tisztelettel várjuk új Tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen. A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Fábri Lászlóné

2023 FEBRUÁR

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasókat 2023. év február hónapban.

Február hónapban elkészítettük és eljuttattuk a Központi ÉFOÉSZ-ba egyesületünk szakmai és pénzügyi beszámolóját, és várjuk az erről szóló visszajelzést.

Ebben a hónapban is folytatódtak 2 intézményben az önérvényesítő foglalkozások. Témáink a farsangi ünnepkör, hagyományok, valamint az emberi életciklusok voltak. Az egyik intézményben az ott dolgozó Munkatársak foglalkoznak továbbra is a fiatalokkal. Segítségüket köszönjük szépen!

Az Otthoni Segítés szolgáltatásunkban jó hír, hogy vannak olyan családok, akik újra kérik szolgáltatásainkat. Igyekszünk ezeknek az igényeknek rugalmasan megfelelni. Közben a következő szolgáltatási ciklusra is elkészítettük pályázatunkat, hogy biztosítsuk a szolgáltatás folyamatosságát, személyi és anyagi hátterét. Bízunk benne, hogy továbbra is a családok megelégedésére, a 3 év tapasztalatait is felhasználva színvonalasan tudunk segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Még ugyanide tartozik, hogy februárban sikeres auditáláson vettünk részt, amely egyesületünk szakmai, szervezeti és pénzügyi megfelelőségét volt hivatott ellenőrizni, és értékelni.

Egyesületünk szakemberei készülnek az EFOP – projekt folytatására, a workshopok újraindítására. Ettől függetlenül az okoseszközök kölcsönzése továbbra is folytatódik, hogy megkönnyítsük elsősorban a szociális intézményekben élő lakók mindennapjait.

Szervezetünkben folyik a 2023-as évre vonatkozóan a tagsági jogviszonyok megújítása. Tisztelettel várjuk új tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen!

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Katona László

2023 JANUÁR

Egyesületünk Elnöksége nevében szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat 2023. év január hónapban. Mindenkinek egészséget, örömöt, békességet, biztonságot, szeretetet, és Nagyon Boldog Új Évet Kívánok!

Az Otthoni Segítés Szolgáltatásunk térben kibővülve is az érintett családok megelégedésére folyamatosan, zökkenőmentesen folytatódik. Szeretnénk tovább erősíteni a szolgáltatást, akár családok, akár újabb fecskék bekapcsolódásával, hiszen sokan vannak még olyanok, akik felügyeletre, kísérésre, segítségre szorulnak.

Egyesületünk szakemberei készen állnak arra, hogy ebben az évben is folytathassuk az EFOP-projektben megkezdett munkát. Ennek keretében az okoseszközök további kölcsönzése folytatódik, hogy könnyítse az intézményben élők életét, kapcsolattartását, szabadidejének eltöltését. A tervezett workshopokra megkezdődött a felkészülés, szervezés.

Örömhír számunkra, hogy a fővárosi ÉFOÉSZ központba érkezett visszajelzések alapján az Önálló Életviteli Centrumokkal kapcsolatba kerülők nagyon elégedetten nyilatkoztak az elvégzett szakmai munkáról.

Az általános iskolai önérvényesítő foglalkozások a hosszúra nyúlt téli szünetet követően szintén beindultak. Tapasztalható volt, hogy a tanulók már várták a közös, csoportos foglalkozásokat.

Január hónapban összesítettük a 2022-es év szakmai és pénzügyi munkáit, és elkészítettük a kapcsolódó beszámolókat.

A 2023-as év elején levélben, vagy személyesen megkerestük leendő és jövőbeni tagjainkat, hogy erősítsék meg tagságukat. Célunk, hogy tovább szélesítsük tagjaink körét. Várjuk minden családban, vagy intézményben élő személy jelentkezését, akik támogatni kívánják munkánkat.

Bízunk benne, hogy az új év során tovább folytathatjuk szakmai és érdekvédelmi tevékenységeinket.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Katona László

2022 DECEMBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasókat 2022. december hónapban.

Ismét eltelt egy év. Ilyenkor számadást végzünk magunkban, melyek voltak azok dolgok, amelyeket sikerült megvalósítanunk, és melyek, amiket nem. Egyúttal megfogadjuk, hogy az eredményeket megtartjuk, amit kell, azt pedig kijavítjuk.

Ha mi is visszanézünk, megállapíthatjuk, hogy eredményes, eseményekben gazdag évet zártunk. Sok programon részt vettünk, növekedett a taglétszámunk és igyekeztünk segítséget nyújtani azoknak a családoknak, akik valamilyen oknál fogva rászorultak a támogatásra.

Részletesebben: Az Egyesületünk által megyei szinten működtetett Otthoni Segítés Szolgáltatás zökkenőmentesen működött az egész év során. Sőt bővült újabb családok és fecskék belépésével a megye keleti részén.

Sikeresen bonyolítottuk le az EFOP pályázat workshopjait, IKT- és Applikációs képzéseit. Bővítettük a résztvevők körét, hiszen az eddigi bentlakásos intézményeken kívül még további is bekapcsolódott a programba, valamint más helyszínen is szerveztünk csoportot. Bízunk benne, hogy a foglalkozásokon elsajátított ismereteket a résztvevők a későbbiekben is hasznosítani tudják.

Nagy örömünkre az ADVENTI időszakot megelőző művészeti pályázatunk iránt nagy volt az érdeklődés, és végül 10 intézményből – köztük a Felvidékről is – érkeztek színvonalas munkák. Sajnos a korlátozó intézkedések miatt a szokásos ünnepségünket nem tudtuk megtartani, ezért személyesen, vagy posta útján juttattuk el a megérdemelt díjakat az intézményekbe.

Természetesen azon dolgozunk, hogy a számadást pénzügyi és szakmai területen is elvégezzük a felügyelő szervezet felé. Ezen kívül az év végi leltár is ránk vár még.

Végül, minden TAGTÁRSUNKNAK, TÁMOGATÓINKNAK, SEGÍTŐINKNEK köszönjük az egész éves munkát és

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!

A hírlevél papír alapon 100 példányban készült és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Katona László elnök.

2022 NOVEMBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasóinkat! Önök a 2022. év november havi hírlevelünket olvassák.

Az idei év utolsó Elnökségi Ülése és Felügyelő Bizottsági ellenőrzése megtörtént. Ez alkalommal a téma az évből hátra lévő időszak feladatai voltak.

Az EFOP program életviteli- és IKT-workshopjai a korábbiakhoz hasonlóan tovább folytatódtak. Továbbá újabb bentlakásos szociális intézményt sikerült bevonnunk a programba. A foglalkozásokba bekapcsolódó intézmény lakói hasznos életviteli, valamint szabadidős tanácsokat kaptak a workshopok folyamán. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is tudjuk segíteni mindennapjaikat foglalkozásaink által!

Zökkenőmentesen folytatjuk az Otthoni Segítségnyújtás szolgáltatást is, sőt az ellátási területünk is bővült az elmúlt időben, hiszen Nógrád megye keleti részében újabb családok és fecskék jelentkeztek és kerültek be a rendszerünkbe.

Ezen kívül a jó hangulatú önérvényesítő foglalkozások is folytatódtak két általános iskolában.

A szokásos év végi pályázatunkra a szociális- és oktatási intézményekből rengeteg színvonalas alkotás érkezett, amelyek értékelése jelenleg is folyamatban van. Nagy öröm számunkra, hogy a Felvidéki barátaink is aktívan kapcsolódtak be a pályázatba!

A Hírlevél papír alapon 100 példányban készült és honlapjainkon is olvasható.

Felelős: Katona László

2022 OKTÓBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm Kedves Olvasóinkat. Önök a 2022. év október havi hírlevelünket olvassák.  

Október hónapban Balassagyarmaton – az EFOP – projekt fenntartási időszak keretén belül – a családokban értelmi fogyatékossággal élő személyeknek workshopokat tartottunk. A szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben élő érintett személyek részére az úgynevezett okos eszközök használatát egy évre meghosszabbítottuk.

Szintén az EFOP projekt részeként: szeptember utolsó napjaiban Támogatott Döntéshozatali Konferenciát szerveztünk. Az október hónapban kapott visszajelzések alapján a minden téren ideális környezetben nagyon értékes előadásokat hallgattunk, a beérkezett visszajelzések kivétel nélkül pozitívak. Bízunk abban, hogy a résztvevők megértették a támogatott döntéshozatal jogintézményének fontosságát és az a gyakorlatban is megmutatkozik.

A Nógrádgárdonyban megrendezett – EFOP folytatása – konferencián egy munkatársunk vett részt. A konferencia egyik témaköre a fogyatékos védelem volt.

A szervezetünk által biztosított Otthoni Segítés Szolgáltatásban: a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket folyamatosan biztosítjuk. Várjuk további érintett Családok jelentkezését.

2022. október 01. napján Egyesületünk több tagja részt vett Szécsényben a „Szüret Ünnepe” kulturális rendezvényen, melynek keretén belül több tagtársunk – népviseletben öltözve – szereplőként vett részt a rendezvényen.

Október hónapban is folytatódtak a tagsági jogviszonyok megújításai.  Folyamatosan és tisztelettel várjuk régi tagjaink és új tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen.

Készülünk az idei év utolsó Elnökségi Ülésére és Felügyelő Bizottsági ellenőrzésére, amelyeket november első napjaiban kívánunk összehívni, illetve megtartani, a központban az utolsó negyedévben elvégzendő feladataink lesznek.

A megyei szinten tervezett Szociális Munka Napja a szűkös anyagi források miatt előre láthatólag sajnos nem kerül megrendezésre. A Nógrád megyében dolgozó szociális szakemberek – mint minden megyében – megérdemlik a törődést, a munkájukra történő odafigyelést és munkájuk anyagi elismerését is. Reméljük, hogy ez utóbbi is hamarosan rendeződik. A Hírlevél papír alapon 100 példányban készült és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné

2022 SZEPTEMBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasót. Ön a 2022. év szeptember havi hírlevelünket olvassa.  

Szeptember hónapban Balassagyarmaton – az EFOP – projekt fenntartásának keretén belül – a családokban és intézményekben értelmi fogyatékossággal élő személyeknek tartottunk workshopokat. Az Önálló Életviteli Centrum keretén belül pedig eredményes „Támogatott Döntéshozatali Konferenciát tartottunk, melynek előadói az ÉFOÉSZ Központi Irodája Szakemberei voltak. Köszönjük!

A szervezetünk által biztosított Otthoni Segítés Szolgáltatásban: a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket folyamatosan biztosítjuk. Kelet-Nógrád megyében is elkezdtük a szolgáltatás kiépítését.

Szeptember hónapban: – a Magyar Kormány és az Európai Szociális Alap támogatásával – egyesületünk „A társadalmi elfogadásért – az esélyek egyenlőségéért” című projekt megvalósítása után egy szakmai ellenőrzést kapott egyesületünk. Szakmai anyagainkban eltérés nem volt tapasztalható.

Egyesületünk lelkesen készült az országos szintű, integrált és közvélemény formáló rendezvényre, a Sérült Gyermekek Napjára, amelyre a Miniszterelnökség felajánlásának köszönhetően: térítésmentes autóbuszokkal utazhattunk.  Köszönjük szépen a lehetőséget. A programra szlovák társegyesületeinket is regisztráltuk. A napsütéses, szép időben több ezer fiatal és felnőtt gyűlt össze Budapesten a Fővárosi Állat és Növénykertben. A rendezvényen – a hivatalos megnyitók után – sérült és egészséges társainkból álló kulturális csoportok biztosították a felhőtlen kikapcsolódást. Másrészt maga a terep is kiválóan alkalmas a pihenésre, ismerkedésre és a szakmai kérdéskörök megbeszélésére. A programon egyesületünk szervezésében körülbelül 320 személy vett részt.

A Hírlevél papír alapon 150 példányban készült és honlapjainkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné

2022 AUGUSZTUS

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Ön a 2022. év augusztus hónapban.  

Augusztusban a kellemes nyaralások és feltöltődések közepette egy kicsit már az iskolakezdésekre is sokan készülnek. Azért van még egy kis idő, hogy pihenjünk még és megerősödve kezdjék el az új tanévet gyermekeink, unokáink.

Augusztus hónapban sajnos ismét szükséges foglalkoznunk a koronavírus megjelenésével. A csoportfoglalkozást megtartottuk és az őszi programokra készülve; több vezetőt kerestünk meg ez utóbbi témakörökben. Valamennyi alkalommal segítőkészséget tapasztaltunk.  

2022. augusztus hónapban is folytattuk az Otthoni Segítés Szolgáltatás tevékenységünket, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítottuk. További egy fő személyi segítőt és egy családot: két érintett személlyel regisztráltunk rendszerünkben. Szeretettel várjuk továbbra is érintett Családok jelentkezését.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: augusztus hónapban ismét tartottak workshopot; elsősorban a családokban fogyatékosságokkal élő személyek részére. A csoportfoglalkozások minden hónapban nagy fontossággal bírnak, mert a résztvevők a foglalkozásokon új tudásanyagokat tanulnak, egyben gyakorolják a már megszerzett ismereteiket. Másrészt megtapasztalják, hogy milyen fontos közösséghez, családhoz tartozni és milyen erős annak összetartó ereje.

Az EFOP – projekt részeként: szervezetünk 2022. szeptember 28. napjára kívánja megszervezni a „Támogatott Döntéshozatali Konferenciát. A „Támogatott döntéshozatal” intézménye a „Gondnokság” intézményét hivatott lehetőség szerint kiváltani. Az ÉFOÉSZ Központi Irodája által kidolgozott és megvalósítandó programra meghívást kapnak a megyénkben dolgozó gyámügyi szakemberek, ellátottjogi és betegjogi képviselők, a szakosított szociális ellátásokban és egyéb intézményekben dolgozó munkatársak, a megyei és a települési önkormányzatok vezetői, társegyesületeink képviselői, családok és nem utolsó sorban maguk az érintett személyek is. Őszintén bízunk  a rendezvény sikerességében. A Hírlevél papír alapon 150 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné