2024. június

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Ön a 2024. év június havi kiadványunkat olvassa.  

Ismét itt a nyár és vége a tanévnek. A tanulók és a pedagógusok is nagyon várták, hogy pihenhessenek és feltöltődhessenek. Aztán nemsokára ismét ősz lesz és majd mindenkire új feladatok várnak.

Június hónapban két oktatási intézményben önérvényesítő csoportfoglalkozásokat tartottunk.  Bízunk abban, hogy szeptember hónaptól kezdődően, az új tanévben is folytatni tudjuk ez irányú szakmai tevékenységünket.

A 2024. június hónapban is folytattuk az Otthoni Segítés Szolgáltatás tevékenységeinket, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítottuk. Tehát a hónapban is segítettünk a rászoruló családoknak nehéz mindennapjaik könnyebbé tételében. Szeretettel várjuk további érintett Családok jelentkezését.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: június hónapban ismét workshopokat tartottak a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben.  A csoportfoglalkozások az érintett személyek számára ez évben is nagyon fontosak. Egyrészt azért, mert a foglalkozásokon új tudásanyagokhoz is juthatnak, egyben ismétlik a már megszerzett ismereteiket. Másrészt a foglalkozásokon megtanulhatják az alapvető viselkedési szabályokat, amelyek a kapcsolataik kialakítása és azok erősítése céljából nagy fontossággal bírnak. 

Felügyelő Bizottsági ellenőrzést június 25. napján tartott a bizottság 2 tagja, az ellenőrzött iratokat rendben találták.

Nemzetközi tevékenységünk tekintetében: ebben a hónapban négy alkalommal vettük fel a kapcsolatokat a Szlovákiában működő társintézményekkel.

Szervezetünkben folytatódott a tagsági jogviszonyok megújítása. Szeretettel várjuk új Tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné

2024. május

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót. Önök a 2024. év május havi kiadványunkat olvassák.  

Szíves tájékoztatásul: önérvényesítő csoportfoglalkozásokat 2012. év óta folytatunk. A kezdetektől fogva célunk hozzájárulni, hogy az érintett fiatalok mielőbb megtalálják helyüket az épek világában, tudjanak döntéseket hozni és önmagukért kiállni. Május hónapban is több intézményben tartottunk önérvényesítő csoportfoglalkozásokat, bízva munkáink sikerességében.

A 2020. április 01. napjától – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által sikeresnek minősített projektünket április hónaptól tovább folytatjuk. Bízunk abban, hogy további pályázattal biztosított lesz az Otthoni Segítés Szolgáltatás, melyek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket kívánjuk biztosítani. Szeretettel várjuk további érintett Családok jelentkezését.

Egyesületünk szakemberei az EFOP – projekt folytatásának keretén belül: május hónapban workshopokat tartottak a szakosított szociális ellátást nyújtó intézményekben.  A csoportfoglalkozások a lakók számára nagyon fontosak azért, mert a foglalkozásokon új ismereteket szereznek, másrészt a foglalkozás is lehetőség a külvilággal tartandó kapcsolatok tartására.

Május 15. napján került sor Balassagyarmaton az „Esélyegyenlőség Napja – Önálló Életvitel Napja – Anyák Napja” ünnepségre, amely előtt irodalmi és rajzpályázatot írt ki egyesületünk. A programon belül megemlékeztünk az esélyek egyenlőségéről, az önálló életvitel fontosságáról és köszöntöttük az Édesanyákat. A kulturális műsort adó fiataloknak és a legjobb pályamunkákat készítő személyeknek ajándékokat készítettünk. A rendezvény vendégvárással ért véget. A rendezvényt az ÉFOÉSZ Országos Szövetsége, a Madách Imre Városi Könyvtár, egyesületünk és magánszemélyek támogatták. Köszönjük szépen.

Szervezetünkben folytatódik 2024. évre vonatkozóan: a tagsági jogviszonyok megújítása és befejeződött a magánszemélyek SZJA 1 % – a felajánlásának fogadása. Tisztelettel várjuk régi tagjaink és új tagok jelentkezését és segítségét. Köszönjük.

Május hónapban megtartottuk a második Elnökségi Ülést és a Megyei Közgyűlésünket, amelyeken elfogadásra kerültek többek között Egyesületünk 2023. éves Közhasznúsági jelentése, a 2024. éves Szakmai Terve és a 2024. éves Pénzügyi Terve.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné

people_in

MEGHÍVÓ!

Az ÉFOÉSZ
Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület
szeretettel meghívja és várja az
Esélyegyelőség Napja
Önálló Életvitel Napja
Anyák Napja

ünnepségre és kiállítás megnyitójára.

A program helye: Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat, Rákóczi út 50.

A rendezvény 2024. május 15. napján 14 órakor kezdődik.

2024. április

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében köszöntöm a Kedves Olvasót 2024. április hónapban. Szervezetünk ez évben is tisztelettel kéri a magánszemélyek személyi jövedelem adója 1%-nak felajánlásait; érdekvédelmi, szakmai és kulturális tevékenységeinknek a legmagasabb szinten történő végzése és megvalósítása céljából. A felajánlott pénzeszközöket köszönjük szépen.

Egyesületünk adószáma: 18224544-1-12
A felajánlásokat köszönjük szépen.

Érdekvédelmi és szakmai munkáink 2024. évben is: szociális, egészségügyi és jogi tanácsadás, ügyintézések, munkalehetőségek keresése fogyatékos emberek számára, képzések és továbbképzések megvalósítása, szakmai anyagok és kiadványok szerkesztése, szakmai fórumok, rendezvények és konferenciák szervezése, szabadidős és kulturális programok megvalósítása, önérvényesítő csoportok működtetése, a szakosított szociális intézményekben dolgozó munkatársak szakmai támogatása, Az EFOP-PROJEKT fenntartási időszakában: a BERCEL és DIÓSJENŐ KÖZSÉGEKBEN MŰKÖDŐ SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYBEN LAKÓ EMBEREK SZAKMAI SEGÍTÉSE és KÉPZÉSE.

Minden év februárjának utolsó napjával befejeződik a tagsági jogviszony, illetve azt március 01. napjától kezdődően tagjainknak szükséges megújítani. Folyamatosan várjuk régi tagtársaink érvényesítési szándékát, melyet a 1.000 Ft/év tagsági díj rendezésével – utalással, csekken, vagy a házipénztárba történő befizetésével – tehetnek meg.

Ez évben is: tagjaink közé várjuk azokat a magánszemélyeket, akik empátiával bírnak a fogyatékos emberek irányába és önkéntesként is segíteni kívánják tevékenységeinket.

Lassan közelednek a fogyatékos ügy nagy ünnepei: az ESÉLYEGYENLŐSÉG NAPJA, az ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL NAPJA és az ANYÁK NAPJA. A jeles ünnepek alkalmából március elején pályázatok kerültek kiírásra, amelyeket minden intézménynek és karitatív szerveződésnek elküldtünk, illetve azok az ÉFOÉSZ honlapjára és egyesületünk saját honlapjára is felkerültek.

Egyesületünk az Otthoni Segítés Szolgáltatást négy éve működteti. Munkatársaink közé szeretettel várunk egy fő középfokú szakirányú szociális végzettséggel bíró személyt, vagy pedagógust, aki a hétvégeken, akár este, vagy éjszaka szívesen vállalna felügyeleteket családokban fogyatékossággal élő emberek részére. A Hírlap megjelent 2024. április hónapban 100 példányban és a honlapjainkon is olvasható: www.elfogadasert.eu www.efoesz.hu  
Felelős: Fábri Lászlóné

2024. március

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntök minden Kedves Olvasót 2024. év március hónapban.

Március hónapban egyesületünk Szakemberei két oktatási intézményben tartottak Önérvényesítő Csoportfoglalkozásokat.

A 2020. július 1. napjával elindított Otthoni Segítés Szolgáltatás keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket biztosítjuk. Családjaink/sérülésekkel élő ügyfeleink és személyi segítőink száma az elmúlt hónapokban bővült. 2024. április elején ismételten pályázat beadására kerül sor. Ugyanis a szolgáltatás folytatására minden évben pályázni szükséges. 2024. április 01. napjától tehát – az érintett családok igényeinek megfelelően – folytatjuk az otthoni segítés szolgáltatásainkat.  A következő időszakban ezen az úton tovább kívánunk fejlődni és egyre több rászoruló családnak/ügyfélnek kívánjuk a szakmai segítségeket biztosítani. Szeretettel várjuk további érintett Családok jelentkezését.

Március hónapban két alkalommal került sor online szakmai megbeszélésre, illetve auditálásra, melyek témái a 2024. évben végzendő Otthoni Segítés Szolgáltatás tevékenységeinek kérdéskörei voltak.

Egyesületünk a májusi ünnepekhez kapcsolódóan kiírta a soron következő pályázatait. Az beadási időpont betartásával szeretettel várjuk határainkon túlról is a pályázati anyagokat.

Szervezetünkben a 2024. évre vonatkozóan folytatódott a tagsági jogviszonyok megújítása. Az ezzel kapcsolatos leveleket Tagjaink részére február hónap elején kiküldtük. A tagsági díj évek óta nem változott, 2024. évben is 1.000. Ft./év. A tagsági díjakat, mint minden évben: egyesületi tagjaink kirándulásaira használjuk fel. Tisztelettel várjuk új Tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen.

Egyesületünk ez évben is gyűjti a Személyi Jövedelem Adó 1% – a felajánlásait.
Adószámunk: 18224544-1-12
Akik nem kötelezték el magukat egy szerveződés felé sem, a felajánlásokat hálásan köszönjük.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné

palyazat_20240403

PÁLYÁZAT

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület
az
ESÉLYEGYENLŐSÉG NAPJA – ÖNÁLLÓ ÉLTVITEL NAPJA
ANYÁK NAPJA
alkalmából
PÁLYÁZATOKAT
hirdet

A rajz és irodalmi pályázatok címei:

  • „AKADÁLYMENTES KÖRNYEZETEM”
  • „A CSALÁD” – „ÉDESANYÁM”- „TAVASZ”

A fenti témakörökben egy személy egy pályázatot nyújthat be.

A rajzpályázatokat egy darab A/4-es lapra kérjük elkészíteni: ceruzával, tussal, zsírkrétával, vízfestékkel, vagy olajfestékkel, bármilyen technikával.

A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, azokból kiállítást rendezünk.
Az alkotásokat egyesületünk címére kérjük beküldeni, vagy személyesen beadni.

Beadási/beküldési határidő: 2024. április 18. (csütörtök)

Cím: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Minden pályázónak jó munkát kíván az Egyesület Elnöksége Balassagyarmat, 2024. március 10.

2024. február

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasókat 2024. év február hónapban.

Ebben a hónapban is folytatódtak 2 intézményben az önérvényesítő foglalkozások. Témáink a farsangi szokások, busójárás, álarcok rajzolása, készítése volt.

Az Otthoni Segítés szolgáltatásunkban készülünk az auditálásra, amely egyesületünk szakmai, szervezeti és pénzügyi megfelelőségét hivatott ellenőrizni, és értékelni. Természetesen közben zökkenőmentesen folyik a szolgáltatás a velünk kapcsolatba került családok igényeinek kielégítésére.

Egyesületünk szakemberei már készülnek az EFOP – projekt folytatására, a workshopok újraindítására. Ennek érdekében minden előkészítő tevékenységet igyekszünk megtenni.

Szervezetünkben folyik a 2024-es évre vonatkozóan a tagsági jogviszonyok megújítása. Folyamatosan érkeznek a tagdíj befizetések, és folyik az érvényesítő matricák kiküldése is. Tisztelettel várjuk új tagok jelentkezését is. Köszönjük szépen!

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Katona László

2024. január

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm a Kedves Olvasókat 2024. év január
hónapban. 

Az Otthoni Segítés Szolgáltatásunk az érintett családok megelégedésére folyamatosan, zökkenőmentesen folytatódik. Szeretnénk tovább erősíteni a szolgáltatást, akár családok, akár újabb fecskék bekapcsolódásával. Várjuk a következő pályázati időszak meghirdetését, hogy sikeresen előkészíthessük a
szolgáltatás folytatását.

Egyesületünk szakemberei készen állnak arra, hogy ebben az évben is folytathassuk az EFOP-projektben megkezdett munkát. Ennek keretében az okoseszközök további kölcsönzése folytatódik, hogy könnyítse az intézményben élők életét, kapcsolattartását, szabadidejének eltöltését. A tervezett workshopokra megkezdődött a felkészülés, szervezés.

Az általános iskolai önérvényesítő foglalkozások újra megkezdődtek. A gyerekek örömmel számoltak be a téli szünetben átélt élményeikről. Témáink: Az elmúlt év értékelése. Mit várunk a 2024-es évtől? Felkészülés a farsangra.

Az év elején áttekintettük az elmúlt év eredményeit, és próbáltuk megfogalmazni 2024-es céljainkat. A visszajelzések alapján örömmel tapasztaljuk, hogy a velünk kapcsolatba kerülő partnereink elégedettek tevékenységünkkel.

Januárban levélben kerestük meg leendő és jövőbeni tagjainkat, hogy erősítsék meg tagságukat.

Bízunk benne, hogy az új év során tovább folytathatjuk szakmai és érdekvédelmi tevékenységeinket.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban jelent meg és honlapunkon is olvasható.

Felelős: Katona László

2023 DECEMBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm Kedves Olvasóinkat 2023. év december hónapban.  

December hónapban a Balassagyarmaton és Endrefalván az oktatási intézményekben tanuló Sajátos Nevelési Igényű diákok részére Önérvényesítő Csoportfoglalkozásokat tartottunk.

A szervezetünk által biztosított Otthoni Segítés Szolgáltatásban: a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket folyamatosan biztosítjuk. Várjuk további érintett Családok jelentkezését.

2023. december 04. – „Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja – Mikulás – Karácsonyi” ünnepség és Kiállításmegnyitó: A Nógrád Vármegyei szintű, de határainkon is átívelő kulturális rendezvénynek Balassagyarmaton, a Madách Imre Városi Könyvtár Kupolaterme adott otthont. Az ünnepi programot egyesületünk Elnöke és Alelnöke vezette be, illetve mondtak köszöntő beszédeket. Programunk részeként az irodalmi és rajzpályázatunkra beérkezett 95 db alkotásból nyílt kiállítás. A rendezvényen műsort adtak a Bercel községben működő Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon lakói, az endrefalvai és a balassagyarmati általános iskolák tanulói. Egyesületünk jutalmazta a munkákat beküldő tanulók egy részét, a műsorokat adó fiatalokat és a felkészítő szakembereket. A program vendégvárással ért véget.

Egyesületünk minden év december elején megszervezi az Adventi foglalkozást. Így történt ez idén is, december 6-án, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskolában. A részt vevő tanulók nagy lelkesedéssel készítették el saját Adventi koszorújukat az előkészített alapanyagokból. Ezeket hazavihették családjuknak, valamint jutott az iskola osztálytermeinek ajtajára is. Közben Karácsonyi zenéket hallgattunk, valamint beszélgettünk a decemberi, év végi ünnepekről is. Összességében hangulatos foglalkozáson vettünk részt.

Minden kedves tagtársunknak eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt Kívánunk! A Hírlevél papír alapon 100 példányban készült és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Katona László

Adventi foglalkozás a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskolában (3)

Adventi foglalkozás a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskolában

Egyesületünk minden év december elején megszervezi az Adventi foglalkozást. Így történt ez idén is, december 6-án, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskolában. A részt vevő tanulók nagy lelkesedéssel készítették el saját Adventi koszorújukat az előkészített alapanyagokból. Ezeket hazavihették családjuknak, valamint jutott az iskola osztálytermeinek ajtajára is. Közben Karácsonyi zenéket hallgattunk, valamint beszélgettünk a decemberi, év végi ünnepekről is. Összességében hangulatos foglalkozáson vettünk részt.