2023 NOVEMBER

Egyesületünk Elnöksége nevében köszöntöm Kedves Olvasóinkat 2023. év november hónapban.  

November hónapban Balassagyarmaton – az EFOP – projekt fenntartási időszak keretén belül – a családokban és intézményekben élő értelmi fogyatékossággal élő személyeknek workshopokat tartottunk, az oktatási intézményekben tanuló Sajátos Nevelési Igényű diákok részére pedig   Önérvényesítő Csoportfoglalkozásokat.

November 21. napján Budapesten az ÉFOÉSZ Központi Irodája által szervezett SZAKMAI NAP-on vettünk részt, melynek témája az Önálló Életviteli Centrumok működése volt. Szervezetünket az Önálló Életviteli Centrumunk egyik mentora, az önérvényesítője, valamint a programon a Diósjenőn működő Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon vezető pedagógusa is részt vett.

A szervezetünk által biztosított Otthoni Segítés Szolgáltatásban: a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak a szükségletük szerinti segítségeket folyamatosan biztosítjuk. Várjuk további érintett Családok jelentkezését.

November hónapban – a Magyar Kormány és az Európai Szociális Alap támogatásával – egyesületünk által „A társadalmi elfogadásért – az esélyek egyenlőségéért” című projekt sikeres szakmai megvalósításáról kért összefoglalót a Széchenyi Programiroda.

Az előttünk álló, december hónapban tartandó nagy ünnepeink tekintetében: az aktuális rajz és irodalmi pályázatainkat ismét kiírtuk. Összességében: Nógrád Vármegyéből és Szlovákiából 95 darab értékes munka érkezett szervezetünkhöz. Köszönjük szépen.

November 15. napján Szervezetünk meghívást kapott a Balassagyarmat Város Önkormányzata által összeállítandó és a 2024. – 2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program megbeszélésére. Egyesületünket egy személy képviselte, aki kifejezte szándékát a következő ciklus esélyegyenlőségi programjában történő aktív részvételünk tekintetében.

November hónapban Kibővített Elnökségi Ülést és Felügyelő Bizottsági Ellenőrzést tartottunk. Szakmai és gazdasági/pénzügyi iratainkat az ellenőrzés rendben találta.

Készülünk a 2023. december 04.-én tartandó „Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja – Mikulás – Karácsony” ünnepségünkre, melynek keretén belül kiállítást is rendezünk.

A Hírlevél papír alapon 100 példányban készült és honlapjainkon is olvasható.
Felelős: Fábri Lászlóné