2020. JÚLIUS

Egyesületünk Elnöksége köszönti a Tagtársakat és Olvasókat 2020. év július hónapban. Az elvégzett és az előttünk álló szakmai munkánkat kívánom megismertetni Önökkel.

Elöljáróban fontosnak tartom leírni, hogy a nyári élmények és kikapcsolódások közepette nem szabad elfeledkezni önmagunk és mások egészségének megóvásáról. A fertőzés veszélye mindennapjainkban fennállhat. Figyeljünk szűkebb és tágabb környezetünkre!

Szervezetünkben folyamatosan dolgozunk: egyrészt internet segítségével, másrészt személyesen tartjuk a csoportfoglalkozásokat és képzéseket. Egy Elnökségi Ülést, egy Felügyelő Bizottsági ellenőrzést, egy Közgyűlést tartottunk, ahol az egyesületünk Közhasznúsági jelentése is elfogadásra került.

A június hónappal lezártuk az első félévet és július hónaptó folyamatosan végezzük a szakmai és pénzügyi beszámolóin határidőre történő elkészítését.

Örömmel adok hírt arról, hogy július 1. napjával elindítottuk az Otthoni Segítés szolgáltatásainkat, melynek keretén belül a családokban fogyatékosságokkal élő személyeknek; maguknak a családoknak kívánunk segíteni az otthonukban, illetve az otthonon kívül is. Szeretettel várjuk irodánkban a rászoruló családok jelentkezését.

A 2020. éves tagsági jogviszonyok megújítása tekintetében: tisztelettel kérjük tagjainkat a tagsági díj rendezésére. Az egyesületünkbe történő belépés minden magánszemély részére önkéntes. Várjuk azon társainkat, akik empátiával bírnak és segíteni kívánnak a fogyatékos emberek mindennapi életének könnyebbé tételében.

Szervezetünk Szakemberei az EFOP – projekt keretén belül internet segítségével és most már személyesen is végeznek csoportfoglalkozásokat és képzéseket intézményben, valamint családokban élő érintett személyek részére. Az úgynevezett okos eszközök kölcsönzése jelenleg folyamatos. Célunk, hogy a fogyatékossággal élő embereket minél eredményesebben és minél szélesebb körben fel tudjuk készíteni a lakásotthoni életre. Tevékenységeinkről a következő hónapokban is tájékoztatást kívánunk adni.

A Hírlevél papír alapon megjelent 100 példányban és honlapjainkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné