2020. JANUÁR

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében: szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót 2020. január hónapban. Békés, Boldog Új Évet, jó egészséget és sikereket kívánok.

Megköszönöm azon Személyeknek a munkáját, akik 2019. évben önzetlenül segítettek érdekvédelmi, – szakmai és kulturális feladataink sikeres előkészítéseiben és megvalósításukban.

Az EFOP – projekt kapcsán: ez évben is folytatjuk a fogyatékossággal élő társaink és családjaik segítése céljából vállalt szakmai feladatainkat. Ezeken belül nagy hangsúlyt fektetünk a Bercel községben működő szakosított szociális intézmény Lakóinak a lakásotthoni életre történő felkészítésére. Szakember Munkatársainkkal, Tagtársainkkal és Önkéntes Segítőinkkel közösen tudunk eredményesen dolgozni.

Minden Tagtársunknak van ismeretük arról, hogy ez évben is szükséges megújítani a tagsági jogviszonyt, illetve hívunk és várunk új Tagokat is az egyesületünkbe. Tagsági díjunk 2019. évtől 1.000. Ft./fő/év, amely pénzösszeget egyben szükséges befizetni csekken, vagy a házipénztárunkba. Az 1.000. Ft. az új belépők részére a kártya értékét is tartalmazza.

Szeretettel várjuk tehát azokat a magánszemélyeket, akik empátiával bírnak a sérült emberek iránt és önkéntesként segíteni kívánnak feladataink végzésében.

Nonprofit, karitatív egyesületünk az új évben is nagyon köszöni a Magánszemélyek jövedelemadója 1% – nak eddig történt felajánlásait, amelyeket működési célú költségekre fordítottunk és amelyeket továbbiakban is köszönettel fogadunk.

                                              Egyesületünk adószáma: 18224544-1-12

Szervezetünk bevételeit az eredményes pályázatok is növelik. Remélhetőleg az ÉFOÉSZ Központi Irodája is megjelenteti a 2020. évre szóló pályázatát. Bízunk abban, hogy ez évben is sikerrel pályázunk stabil működésünk megőrzésére  és szakmai feladataink támogatásaira.

A tavasz tekintetében: hamarosan szervezzük rendezvényeinket, amelyekben – ismét – részben Önkéntes Segítőink, részben Magánszemélyek is segítenek.

A hírlevél 100 példányban készült és honlapunkon is olvasható. Felelős: Katona László